Heropening EFRO fondsen in 2021

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid.

EFRO in 2021

EFRO wordt regionaal uitgevoerd waarbij regio’s hun eigen beleidsmatige prioriteiten opstellen. De prioriteiten waren origineel opgesteld voor de periode 2014-2020. Voor de periode 2021-2027 zijn nieuwe prioriteiten in ontwikkeling. Deze zijn voor de meeste regio’s echter nog niet finaal.

Voor de periode 2014-2020 had de EU ook 4 prioriteiten opgesteld waaraan EFRO moest bijdragen. Nu deze periode afloopt, en het nog afwachten is op de nieuwe EFRO-programma’s voor 2021-2027, leek het er even op of 2021 een jaar zou worden zonder EFRO-openstellingen. Hier is echter verandering in gekomen vanwege de huidige coronacrisis: in 2021 opent het EFRO 2014-2020 fonds nog eenmalig met financiering vanuit het REACT-EU-fonds.

Neem snel contact met ons op

Omdat deze eenmalige extra openstelling vanuit speciaal ‘coronageld’ gefinancierd wordt, is de eis dat projectenaanvragen snel ingediend moeten worden. Projecten mogen ook uiterlijk tot eind 2023 lopen. Om deze reden zullen naar alle waarschijnlijkheid alle regio’s de openstelling volgens het first-come-first-serve principe inrichten.

Gezien de complexiteit van een EFRO aanvraag, begrijpen wij goed dat u nog vragen heeft over de precieze vereisten. Lees onze flyer voor meer informatie (klik). Uiteraard nodigen wij u uit contact met ons op te nemen als u met ons een potentiële EFRO aanvraag wil verkennen. Wij hebben veel ervaring met EFRO en vergelijkbare programma’s en kunnen u dus op weg helpen of tijdens het hele traject begeleiden.

Meer weten?

Neem dan contact op met