Realiseer medisch technologische innovatie met Innovative Medical Devices Initiative oproep

Thema: Technologie voor bemensbare zorg

Het IMDI is een strategisch publiek-privaatpartnerschap (PPP) dat zich richt op de ontwikkeling, toepassing en implementatie van medische technologie. Dit initiatief is tot stand gekomen om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden, vanwege de toenemende zorgvraag, stijgende kosten en tekort aan personeel. Hiervoor opent ZonMW twee IMDI-subsidieoproepen:

Doorbraakprojecten

Deze subsidieoproep is voor nieuwe ideeën/inzichten en onverwachte doorbraken in het medisch technologische veld die voldoen aan de IMDI-doelstellingen (TLR 1-3). Deze zogenaamde multi-disciplinaire doorbraakprojecten vormen een basis voor nieuwe onderzoekslijnen en samenwerkingsverbanden in de toekomst. Onderwerpen zijn:

  • Medische technologie
  • Innovatie
  • Extramuraal
  • Chronisch aandoening
  • Zorgpersoneel

Bij interesse in deze subsidieoproep moet vóór 21 november 2019 14:00 uur een intentieverklaring worden gemaild (titel en samenvatting) naar imdi@zonmw.nl. De deadline voor indiening is op 5 december 2019 14:00 uur.

Demonstratieprojecten

Deze subsidieoproep richt zich op het doorontwikkelen van een technologie die reeds gevalideerd is in het lab tot een Minimal Viable Product (MVP), welke vervolgens zal worden gevalideerd in de leef- en/of zorgomgeving (TLR 4-6). Parallel hieraan worden activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op de overdracht van de technologie naar een partij die zal zorgen voor overdracht naar de praktijk. Het betreft grote projecten, uitgevoerd door consortia van kennisinstellingen, zorginstellingen en ondernemingen met winstoogmerk. De deadline zal in februari 2020 vallen, precieze data zijn nog niet gepubliceerd.

Indiening

IMDI heeft de volgende randvoorwaarden:

  • minimaal 2 organisaties (kennisinstelling met kennisinstelling of bedrijf);
  • hoofdaanvrager moet gepromoveerd zijn en werkzaam bij een Nederlandse kennisinstelling;
  • hoofdaanvrager moet minimaal 0,2 fte van zijn/haar tijd besteden aan dit project;
  • maximaal 1 project per subsidieronde.

Meer weten?

Neem dan contact op met