MIT stimuleert innovatieprojecten met maximaal € 200.000

Binnen het topsectorenbeleid is er een subsidieprogramma dat R&D-samenwerkingsprojecten stimuleert. In deze projecten kunnen samenwerkingen van minimaal 2 mkb-ondernemers 35% van de subsidiabele kosten declareren. De bedoelde projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van producten, productieprocessen of diensten en de kosten moeten gemaakt worden voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer. Andere voorwaarden die aan het samenwerkingsverband worden gesteld zijn dat de kosten evenwichtig moeten zijn verdeeld met een maximale spreiding van 30%-70% en dat het project binnen 2 jaar moet zijn afgerond. Voor de regeling is
€ 18 miljoen regionaal en € 11 miljoen landelijk budget beschikbaar gesteld voor 2017.

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het wel noodzakelijk dat uw project aansluit bij een van de topsectoren. In Nederland zijn de volgende topsectoren benoemd:

  • Agri & Food
  • Chemie en Energie
  • Creative Industrie
  • Hightech Sytemen & Materialen en ICT
  • Life Science en Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  • Water

Onder subsidiabele kosten worden onder andere personeelskosten, apparatuur en uitrusting ten behoeve van het onderzoek, kosten van gebruikte gebouwen en gronden, contractonderzoek en operationele uitgaven verstaan.

Indiening

De regeling gaat op 3 juli 2017 open en aanvragen zullen worden behandeld volgens het principe van first come first serve. De aanvraag zal bij een regionaal loket moeten worden ingediend of indien er regionaal geen budget is in het landelijk loket van RVO. Uit ervaring weten wij inmiddels dat de aanvraag dus moet worden ingediend uiterlijk op 3 juli. Wacht niet te lang en begin zo snel mogelijk met het voorbereiden van uw project.

U vindt hier onze flyer over de MIT.

Meer weten?

Neem dan contact op met